Skip to content

Podstawowe pojęcia


Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Wszystkie

Tutaj jest 9 pozycji w glosariuszu.
Stron: 1

TerminDefinicja
Audit
Autor: admin
systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Poprawną formą wynikającą z zasad języka polskiego jest audyt, jednakże ze względu na dotychczasową praktykę ukształtowaną wieloletnimi doświadczeniami w stosowaniu pojęcia audit, jak również dla odróżnienia działań auditu od działań audyty prowadzonego na podstawie ustawy o finansach publicznych wskazane jest stosowanie pojęcia audit. (Definicja zgodna z normy PN-EN ISO 9000:2001 opatrzona komentarzem)
 
Cel
Autor: admin
to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć. (Definicja odpowiada pojęciu w rozumieniu normy PN-EN ISO 9000:2001)
 
Doskonalenie
Autor: admin
działanie mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań - stawanie się coraz lepszym, ulepszanie, poprawianie, robienie postępów. (Definicja odpowiada pojęciu doskonalenie w rozumieniu normy PN-EN ISO 9000:2001).
 
Działania korekcyjne
Autor: admin
działanie prowadzone w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności lub problemu jakościowego. (Definicja odpowiada pojęciu korekcja w rozumieniu normy PN-EN ISO 9000:2001). W praktyce policyjnej używane są różne pojęcia odpowiadające określeniu „działania korekcyjne” np. „korygowanie działania w przypadku B>stwierdzonej wadliwej metodyki wykonania działań i zadań służbowych”; „Wydanie policjantowi młodszemu stopniem stosownego polecenia w przypadku stwierdzenia przez policjanta starszego stopniem niezgodnego z prawem postępowania policjanta młodszego stopniem” „realizacja zaleceń pokontrolnych” – w przypadku, gdy nie dotyczą one przyczyn stwierdzonych uchybień”.
 
Działanie zapobiegawcze
Autor: admin
działania eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności oraz innych potencjalnych problemów jakościowych tak, aby zapobiec ich wystąpieniu (Definicja odpowiada pojęciu działanie zapobiegawcze w rozumieniu normy PN-EN ISO 9000:2001)
 
Efektywność
Autor: admin
relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami. (PN-EN ISO 9000:2001)
 
Ilość
Autor: admin
wielkość wyrażająca to, co może być mierzone i ważone.
 
Jakość
Autor: admin
stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. (PN-EN ISO 9000:2001)
 
Karty procesów
Autor: test
opisujące procesy, ich cele, mierniki, zasady ich monitorowania i pomiarów, wskazujących osoby odpowiedzialne za ich nadzór (liderów), obrazujące w sposób graficzny sposób postępowania.
 


Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Glossary V1.5