Skip to content
Dokumentacja przebiegu służby /KWP Katowice PDF Drukuj Email
27.12.2006.
ZATWIERDZAM

Katowice, dnia 07 listopada 2006 r.

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DLA DOBREJ PRAKTYKI

„Dokumentacja przebiegu służby

Podmiot zgłaszający DP

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Podmiot/komórka organizacyjna realizująca DP

Jednostki Policji garnizonu śląskiego

Komórka (jednostka) wiodąca – odpowiedzialna za realizacje

Zespół nadzoru nad służbą dyżurną sztabu Policji KWP w Katowicach

Podmioty współpracujące w realizacji DP


Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki zgłaszającej) telefon/fax/e-mail

Osoba do kontaktów w sprawie DP (z jednostki realizującej)
telefon/fax/e-mail


KRYTERIA DP
OPIS
Obszar, w jakim zastosowana została DP

a. prewencja
b. dochodzeniowo – śledczy
c. postępowania administracyjne
d. kadrowo – szkoleniowy
e. logistyka
f. planowanie strategiczne i sprawozdawczość
g. kształtowanie wizerunku Policji

Podstawa prawna zadania realizowanego DP

Zarządzenie 1173 KGP z dnia 10 listopada 2004 roku, w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji.


KRYTERIA DP
OPIS
Cel realizowany przez zastosowanie DP

- zamiana sposobu dokumentowania przebiegu służby z papierowej na elektroniczną,
- poprawa obiegu informacji pomiędzy jednostkami Policji w garnizonie śląskim,
- usprawnienie procesu wykonywania analiz,
- szybki dostęp do danych przez policjantów wszystkich komórek organizacyjnych,
- zwiększenie możliwości sprawowania nadzoru nad sposobem dokumentowania przebiegu służby dyżurnych jednostek terenowych garnizonu śląskiego.

Skąd wzięła się inicjatywa w zakresie wypracowania DP (krótka diagnoza)

Inicjatywę wykonania elektronicznego dokumentowania przebiegu służby przez dyżurnych jednostek terenowych podjęło 3 policjantów z KWP w Katowicach (2 ze sztabu policji, 1 z Wydziału Łączności i Informatyki). Podstawą była chęć usprawnienia pracy dyżurnych jednostek oraz wykorzystywanie rejestrowanych przez nich danych przez policjantów wszystkich komórek organizacyjnych Policji w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przepisywania danych do osobnych plików tekstowych.

Innowacyjność DP – róznica od dotychczasowego sposobu postępowania

Zmiana sposobu dokumentowania przebiegu służby zapewniająca natychmiastowy dostęp do informacji przez wszystkich policjantów posiadających uprawienia do obsługi aplikacji.

Przedział czasowy, w jakim DP była/jest realizowana

01.03.2006r do chwili obecnej gdyż program ulega ciągłym zmianom w kierunku maksymalnego wykorzystania zawartych w nim danych.

Krótka charakterystyka dzialań podjętych przy realizacji DP z uwzględnieniem głównych etapów przedsiewzięcia oraz ról poszczególnych uczestników

Prace wdrożeniowe aplikacji podzielone zostały na etapy:
1. Wykonanie modułu administratora (01.01.2006-01.03.2006).
2. Wykonanie wersji testowej formularza rejestracji wydarzeń (01.02.2006-01.04.2006) w tym wykonanie instrukcji obsługi.
3. Udostępnienie wersji testowej użytkownikom (kwiecień, maj 2006).
4. Nadanie uprawnień użytkownikom jednostek terenowych.
5. Wycofywanie dokumentacji papierowej i zastępowanie jej opisywana aplikacją (01.06.-31.08.2006).
6. Modernizacja programu umożliwiająca dostęp do danych przez poszczególne komórki organizacyjne KWP w Katowicach.

Korzyści z zastosowania DP (efekty, wyniki, itp.)

Szybki dostęp do danych, poprawa obiegu informacji pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi jednostek Policji województwa śląskiego, ujednolicenie sposobu wykonywania analiz, skrócenie czasu pracy biurowej przez policjantów służb prewencyjnych zwłaszcza dzielnicowych co pozwoli na ich pełniejsze wykorzystanie w służbie patrolowej i obchodowej.

Sposób/metoda pomiaru wyników osiąganych w trakcie realizacji DP

Opinie użytkowników zamieszczane na utworzonym w tym celu forum dyskusyjnym oraz na IFP, opinie kierowników jednostek Policji województwa śląskiego. Ilość postępowań wyjaśniających związana z nieprawidłowym obiegiem informacji została zminimalizowana.


KRYTERIA DP
OPIS
Uniwersalność DP – ocena możliwości zastosowania w innych jednostkach Policji

Aplikację można wprowadzić do użytku w każdej jednostce Policji na terenie kraju wyposażonej w sieć PSTD, stanowiska dostępowe do PSTD.

Zasoby niezbędne do zastosowania DP
(techniczne, osobowe)

1. Serwer ABM X SERIES 226 o procesory XEON 3 Ghz oraz pamięć RAM 16 GB (obsłuży całe województwo).
2. Stanowiska dostępowe do sieci PSTD w ilości obsady funkcjonariuszy na stanowiskach kierowania wyposażone w głośniki.
3. Zmiana regulacji prawnych dotycząca wykorzystywania PSTD.
4. Osoby posiadające zaawansowaną wiedze z obsługi serwera MYSQL - pełniące funkcje administratorów.

Skutki finansowe zastosowania DP (ewentualny sposób finansowania)

Do chwili obecnej koszt przedsięwzięcia w garnizonie śląskim wyniósł niespełna 15 tyś złotych.

Dotychczasowy sposób propagowania/
upowszechniania DP

IFP, telewizja TVN 24, TVP 1, dziennik „Super Ekspres” prezentacje podczas narady służbowej Naczelników Sztabów Komend Wojewódzkich w Bystrej Śląskiej w marcu br, prezentacja w WSPol w Szczytnie w maju br.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »